Víc než projekty domů, víc než reklama


Projekty rodinných domů

architektonické studie, projektová dokumentace všech stupňů, 3D vizualizace objektů.

Individuálním přístupem k potřebám a představám zákazníka u nás vznikají netypové projekty staveb.
Již ve fázi hrubé studie je zákazníkovi předkládána 3D vizualizace pro konkrétní představu o tvaru a umístění stavby v konkrétním terénu.

Reklamní servis

Reklamní služby. Grafický návrh, corporate indentity, reklamní kampaň na míru.

Kreativní myšlenka, komunikace a způsob jejího vizuálního podání správné cílové skupině je každodenní náplní naší práce.

Drechsler Milan

fotogalerie - architektura, příroda, portréty, produkty|photogallery - architecture, nature, portraits, products

Fotografie mě od malička přitahovala svou stále se rozvíjecí se technickou dokonalostí, svou možností zachytit neopakovatelnou chvíli okamžiku, ale i možností hry světel a stínů na objektech , které svůj tvar nemění po celou řadu generací.

Drechslerová Jarka

galerie - olejomalba, obrazy, fotografie | gallery - oilpainting, drawing, pictures, photos